Αν δεν είχαμε όλες μας τις αισθήσεις. Αν για παράδειγμα δεν βλέπαμε! Τι θα μπορούσε να συμβεί στον κόσμο μας όπως τον ξέρουμε? Μήπως απλώς θα ήταν ο ίδιος αλλά εμείς θα τον καταλαβαίνουμε με έναν άλλο τρόπο. Τα παιδιά κλείνοντας για λίγο τα μάτια προσπαθούν να καταλάβουν τι υπάρχει γύρω τους με την αφή , την όσφρηση και την ακοή.