Στο χορευτικό αυτό ταξίδι, τα ξωτικά θα βάλουν τα παιδιά σε ένα ταξίδι ανακάλυψης“ποιόν αγαπούν πρώτα”. Μέσα από εύκολες κινήσεις που θα μάθουν τα παιδιά σε σύντομο διάστημα, θα ανακαλύψουν ότι αυτόν που (πρέπει να) αγαπούν πρώτα, είναι οίδιος τους ο εαυτός! Τους εξηγούν ότι πρέπει να αφήσουν τις σκέψεις τους και με τη μελωδία της μουσικής, το ρυθμό τους σώματος τους και την χαρά, πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους ώστε να ανακαλύψουν το μυστικό που είναι κρυμμένο στον τοίχο.

Ο τοίχος γράφει “Αγαπώ πρώτα …”

Στο τέλος του μαθήματός και ενώ παίζει η μουσική τα παιδιά εμψυχώνονται και ενθαρρύνονται να βάλουν τα δυνατά τους ώστε να φανεί το μήνυμα. Όταν τελειώνει το κομμάτι, εμφανίζεται με μεγάλα γράμματα η λέξη “ΕΜΕΝΑ!”