Οι δωρεάν δράσεις είναι διαθέσιμες κάθε μέρα κατά τη λειτουργία του πάρκου. Εκτός από τις δωρεάν δράσεις που είναι διαθέσιμες κάθε μέρα υπάρχουν και επιπλέον εκδηλώσεις, ανάλογα την ημέρα, που μπορείτε να δείτε στην κατηγορία πρόγραμμα.